ARGENTA. Egyszerűen több.
gyors
rugalmas
szabad
egyszerű

ÜGYMENET

1. Hitelkérelem kitöltése

A honlapunkon található DOKUMENTUMTÁR-ból letöltött Hitelkérelmet a FEDEZETEKNÉL felsorolt személyeknek kell hiánytalanul kitölteni. Egy nyomtatványon két Hiteligénylő adatait lehet feltüntetni, tehát kettőnél több tulajdonos esetén több Hitelkérelemre lesz szükség. Kérjük ne feledkezzen meg a tanúkról sem! A kitöltött Hitelkérelemhez minden esetben az előírt dokumentumokat szükséges csatolni, ezek listáját a DOKUMENTUMTÁR-ban ugyancsak megtalálja. Jelezni szeretnénk, hogy az egyedi hitelelbírálat során az ügy sajátosságaira tekintettel további információk, okiratok benyújtása válhat szükségessé, amelyről természetesen munkatársaink haladéktalanul értesítik Önt.

Fontos: Felhívjuk szíves figyelmét, hogy csak hiánytalanul kitöltött, és az elvárt mellékletekkel ellátott Hitelkérelmet áll módunkban befogadni!

2. Általános tájékoztatók átadása, ingatlan értékelés

Ha a Hitelkérelem és mellékletei hiánytalanul rendelkezésünkre állnak, átadjuk a jogszabály által előírt általános tájékoztatókat és megbeszéljük Önnel a fedezetül felajánlott ingatlan értékelésének időpontját.

3. Hitelbírálat, szerződéstervezetek elkészítése

Az ingatlan értékelését követően elbíráljuk a Hitelkérelmet, majd eljuttatjuk Önhöz a kölcsön- és biztosítéki szerződések, valamint egyéb fontos okiratok tervezetét, továbbá a szintén a jogszabály által előírt, a választott konstrukcióra vonatkozó személyes tájékoztatót. Ezek átvétele és a szerződéskötés között a hatályos rendelkezéseknek megfelelően legalább 3 napnak kell eltelnie, a jogalkotó szándéka ugyanis az, hogy a felelős döntés meghozatala érdekében Önnek bőven legyen ideje a dokumentumok áttanulmányozására.

Tipp: A megküldött dokumentumokat minden esetben olvassa el alaposan, amennyiben kérdése lenne, munkatársaink készséggel rendelkezésére állnak!

4. Szerződéskötés - Közjegyző

A Kölcsön- és biztosítéki szerződések megkötése előre egyeztetett időpontban irodánkban történik, ezt követően kerül sor közjegyző előtt az egyoldalú tartozáselismerő nyilatkozat aláírására.

5. Földhivatal

A kölcsön biztosítékát képező jelzálogjog valamint elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartási bejegyzését Társaságunk intézi.

6. Folyósítás

Akkor tudjuk folyósítani a kölcsönt, ha a közjegyző által elkészített okirat két eredeti példánya eljutott hozzánk és az ingatlan-nyilvántartásban megtörtént a jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom legalább széljegyként való feltüntetése.

 

A jelen - 2018. október 1-jétől hatályos - tájékoztató nem teljes körű és nem minősül kötelező erejű szerződéses ajánlatnak, a részletes feltételeket a hiánytalanul kitöltött, előírt mellékletekkel ellátott Hitelkérelem befogadását követően átadott Ajánlat és Termékismertető tartalmazza. Az ARGENTA LÍZING ZRt. fenntartja az egyedi elbírálás és a meghirdetett feltételek megváltoztatásának jogát.

ARGENTA LÍZING ZRt.
1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27.
Tel.: (06-1) 391-4818; Mobil: (06-20) 466-2926, (06-30) 641-1168
Fax: (06-1) 391-4819; E-mail: argenta@argentalizing.hu