ARGENTA. Egyszerűen több.
gyors
rugalmas
szabad
egyszerű

ARCHÍVUM

Hirdetmény - Értesítés engedményezésről ÁHF ügyfelek részére

2017.01.02.

Letöltés PDF-ben

Hirdetmény - Az ÁLTALÁNOS HITEL ÉS FINANSZÍROZÁSI ZRt. hivatalos tájékoztatója az ügyfeleknél alkalmazott kondíciókról, kamatokról, díjakról, jutalékokról és a fizetések teljesítési rendjéről egységes szerkezetben.

Érvényes: 2007. április 1.napjától visszavonásig

Letöltés PDF-ben

Hirdetmény - Az ÁHF Általános Hitel és Finanszírozási Zrt. hivatalos tájékoztatója az ügyfelekkel megkötött egyedi kölcsönszerződések esetén alkalmazott kondíciókról, kamatokról, díjakról, jutalékokról és a fizetések teljesítési rendjéről módosításokkal egységes szerkezetben.

Érvényes: 2008. október 24. napjától visszavonásig.

Letöltés PDF-ben

Hirdetmény - Az ÁHF Általános Hitel és Finanszírozási Zrt. hivatalos tájékoztatója az ügyfelekkel megkötött egyedi kölcsönszerződések esetén alkalmazott kondíciókról, kamatokról, díjakról, jutalékokról és a fizetések teljesítési
rendjéről módosításokkal egységes szerkezetben.

Érvényes: 2009. január 8. napjától visszavonásig.

Letöltés PDF-ben

Hirdetmény - Az ÁHF Általános Hitel és Finanszírozási Zrt. hivatalos tájékoztatója az ügyfelekkel megkötött egyedi kölcsönszerződések esetén alkalmazott kondíciókról, kamatokról, díjakról, jutalékokról és a fizetések teljesítési
rendjéről módosításokkal egységes szerkezetben.

Érvényes: 2009. július 30. napjától visszavonásig.

Letöltés PDF-ben

Hirdetmény - Az ÁHF Általános Hitel és Finanszírozási Zrt. hivatalos tájékoztatója az ügyfelekkel megkötött egyedi kölcsönszerződések esetén alkalmazott kondíciókról, kamatokról, díjakról, jutalékokról és a fizetések teljesítési
rendjéről módosításokkal egységes szerkezetben.

Érvényes: 2009. október 26. napjától visszavonásig.

Letöltés PDF-ben

Üzletszabályzat ÁHF Zrt.

2007.03.27.

Letöltés PDF-ben

Üzletszabályzat ÁHF Zrt.

2008.02.06.

Letöltés PDF-ben

Üzletszabályzat ÁHF Zrt.

2008.10.09.

Letöltés PDF-ben

Üzletszabályzat ÁHF Zrt.

2009.08.01.

Letöltés PDF-ben

Hirdetmény - az MNB tájékoztatója: Tudnivalók az elszámolási törvényről.

Letöltés PDF-ben

Hirdetmény - a tartozás forintra váltásáról.

Letöltés PDF-ben

Hirdetmény - a devizában kifejezett kezelési költség forint összegének megállapításáról.

Letöltés PDF-ben

Hirdetmény - Tájékoztatás jogutódlásról

Letöltés PDF-ben

Fizetéskönnyítés

Letöltés PDF-ben

Áthidaló hitel- állami kezességvállalással

Letöltés PDF-ben

Fizetéskönnyítés

Letöltés PDF-ben

Közzététel elszámolási kötelezettség teljesítéséről, az 1996. évi CXII. törvény 200/B.§-a szerinti végtörlesztéssel lezárt fogyasztói lízingszerződések vonatkozásában

Letöltés PDF-ben

Közzététel elszámolási kötelezettség teljesítéséről, kölcsönszerződések esetén

Letöltés PDF-ben

Közzététel elszámolási kötelezettség teljesítéséről, pénzügyi lízingszerződések esetén

Letöltés PDF-ben

Tájékoztató az elszámolással kapcsolatosan felmerülő kérdések rendezéséről

Letöltés PDF-ben

Tájékoztató a 2014. évi XXXVIII. törvény 6.§-a szerinti perről és az elszámolás határidejéről

Letöltés PDF-ben

MNB tájékoztató - Elszámolási és forintosítási tudnivalók

Letöltés PDF-ben

Adatváltozást bejelentő nyomtatvány

Letöltés PDF-ben

Nyilatkozat az elszámolást követően fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez.

Letöltés PDF-ben

Elszámolási igény kérelem 2009. július 27. napját megelőzően megszűnt szerződés és még el nem évült tartozás fennállásakor

Letöltés PDF-ben

Elszámolási igény bejelentő a végtörlesztés következtében megszűnt fogyasztói kölcsönszerződéshez (Az ARGENTA LÍZING ZRt-vel megkötött pénzügyi lízingszerződés esetén)

FONTOS! A kérelem benyújtása mellett 10.000,- Ft megfizetése szükséges az ARGENTA LÍZING ZRt. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12010154-00117571-00100003 számlája javára, és a befizetés / átutalás igazolását a kérelem mellé csatolni kell!

Letöltés PDF-ben

Panasz bejelentő a fogyasztói kölcsönszerződés elszámolással, forintosítással, valamint a kamatmódosítással kapcsolatban

Letöltés PDF-ben

Igény bejelentő a kölcsönszerződéssel kapcsolatos forintra történő átváltás és kamatmódosítás mellőzéséhez

Letöltés PDF-ben

Pénzügyi Békéltető Testület - kérelem helyes elszámolás megállapítása tárgyában

(MNB honlapon belüli elérhetőségének pontos megjelölése: http://www.mnb.hu/letoltes/151-kerelem-helyes-elszamolas-megallapitasa-targyaban-05-26.pdf)

Letöltés PDF-ben

Pénzügyi Békéltető Testület - kérelem panaszeljárás lefolytatása tárgyában

(MNB honlapon belüli elérhetőségének pontos megjelölése: http://www.mnb.hu/letoltes/152-kerelem-panaszeljaras-lefolytatasa-targyaban-2-3-uj-logo-3.pdf)

Letöltés PDF-ben

Pénzügyi Békéltető Testület - kérelem elszámolási kötelezettség fennállásának megállapítása tárgyában

(MNB honlapon belüli elérhetőségének pontos megjelölése: http://www.mnb.hu/letoltes/153-kerelem-elszamolasi-kotelezettseg-fennallasanak-megallapitasa-targyaban-2-0-uj-logo-3.pdf)

Letöltés PDF-ben

A Pénzügyi Békéltető Testület elszámolás felülvizsgálata tárgyában hozott döntésének megváltoztatása iránti polgári nemperes eljárás megindítására szolgáló nyomtatvány

(MNB honlapon belüli elérhetőségének pontos megjelölése: http://www.mnb.hu/bekeltetes/kerelem-es-egyeb-nyomtatvanyok/birosagi-polgari-nem-peres-eljarashoz-szukseges-nyomtatvanyok)

Igény bejelentő az elszámolás másolatának megküldéséhez

Letöltés PDF-ben

ARGENTA LÍZING ZRt.
1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27.
Tel.: (06-1) 391-4818; Mobil: (06-20) 466-2926, (06-30) 641-1168
Fax: (06-1) 391-4819; E-mail: argenta@argentalizing.hu